SMV-s Försäkringskomitté:

Försäkringsansvarig: Bo Nordvall 070-3441913 bonordvall@hotmail.com

Besiktningsman: Bertil Fredholm 06025288

Besiktningsman: Bengt Hammarberg 060-92118