Styrelse och kommittéer 2017-2018

 

Styrelse

 

 

 

 

 

 

Ordförande

Bent Fridholm

bent@fridholm.st

Bölevägen 48

853 57

SUNDSVALL

072-5265100

Vice ordförande

Benny Grafström 

info@grafstroms.com

Österro 111

857 52

SUNDSVALL

060-552143

Kassör

Jonas Pontén

jonas.ponten@if.se

Österro 124

857 52

SUNDSVALL

072-5104160

Sekreterare

Ingrid Westlund

ingrid.westlund.sv@telia.com

Byalagsvägen 15

862 41

NJURUNDA

060-31564

Ledamot

Ing-Marie Grafström

imma.grafstrom@gmail.com

Österro 116

857 52

SUNDSVALL

060-563150

Suppleant

Kjell Lidbom

skrotgubbe@hotmail.com

Mogatan 57

854 60

SUNDSVALL

070-3683774

Suppleant

Bo Nordvall

bonordvall@hotmail.com

Malmövägen 111

857 30

SUNDSVALL

070-3441913

Revisorer

 

 

 

 

 

 

Revisor

Erik Lindahl

 erca46@icloud.com

Klostervägen 6

864 33

MATFORS

070-3428458

Revisor

Kjell Bengtsson

 korstabengtsson@hotmail.com

Korstabergsvägen 15

856 34

SUNDSVALL

070-2023557

Revisor suppleant

Jan Arnfridsson

 

Lillhärmsta 114

857 51

SUNDSVALL

070-6263453

Valberedning

 

 

 

 

 

 

Valberedningsansvarig

 

 

 

 

 

 

Valberedning

Bertil Lehtho

vivber377234@bredband.net

Kungsvägen 133

861 35

TIMRÅ

060-581211

Valberedning

Håkan Strand

nhakan@hotmail.se

Gropgatan 3

854 60

SUNDSVALL

070-5985351

             
Valberedning Conny Nordin   Nackstavägen 54B 853 52 SUNDSVALL 070-6192951

 

Klubbtidning

 

Veteranaktuellt

 

 

 

 

 

Redaktionsansvarig

Bertil Lehtho

vivber377234@bredband.net

Kungsvägen 133

861 35

TIMRÅ

060-581211

Redaktör

Bent Fridholm

bent@fridholm.st

Bölevägen 48

853 57

Sundsvall

072-5265100

Fotograf

Kjell Bengtsson korstabengtsson@hotmail.com Korstabergsvägen 15 85334   Sundsvall  070-2023557

Klubbträffar

 

 

 

 

 

 

Klubbträffsansvarig

Urban Grubb

u.grubb@gmail.com

Luckstavägen 108

864 92

MATFORS

070-6733917

Hamnträffar och resor

 

 

 

 

 

 

Onsdagsträffar, ansvarig

Kjell Lidbom

skrotgubbe@hotmail.com 

Mogatan 57

854 60

SUNDSVALL

070-3683774

Ondagsträffar

Håkan Strand

nhakan@hotmail.se

Gropgatan 3

854 60

SUNDSVALL

070-5985351

Resor, ansvarig

Egon Norling

  Krånge 159 86025 Kovland 070-5858179 

Veteranmarknaden

  

 

 

 

 

 

Marknadsansvarig

Benny Grafström 

info@grafstroms.com

Österro 111

857 52

SUNDSVALL

060-552143

Försäkringskomitté

 

 

 

 

 

 

Försäkringsansvarig

Bo Nordvall

bonordvall@hotmail.com

Malmövägen 111

857 30

SUNDSVALL

070-3441913

Besiktningsman

Bertil Fredholm

 

Sörängsbacken 4

864 92

MATFORS

070-2613259

Besiktningsman

Bengt Hammarberg

 

Stigevägen 5

860 40

INDAL

060-92118