Klubbens kontaktuppgifter

Klubbens postadress m.m.

SUNDSVALLS MOTORVETERANER
c/o Bent Fridholm
Bölevägen 48
853 57 SUNDSVALL, telefon 072-5265100

Kassör: Jonas Pontén, Österro 124 857 52 Sundsvall, telefon 072-5104160

Besöksadress: Västra vägen 105, Bergsåker
Telefon: 070 – 567 50 40
Fax nr: 060 – 56 31 50
Postgiro: 87 65 60 – 4
Bankgiro: 644 – 6991
Klubbnummer: 9037
Organisationsnummer: 88 92 01 – 2934

E-mail adress: bent@fridholm.st

SMV:s hemsida: www.sundsvallsmotorveteraner.se 

Medlemsavgiften i SMV: 250 kr per år och registreringsavgift för ny medlem är 100 kr. Medlemsavgiften inbetalas senast under januari.